Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kancerogenéza – význam cudzieho slova

vznik zhubného bujnenia