Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kandeláber - význam cudzieho slova

stojan pouličnej lampy