Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kandeláber – význam cudzieho slova

stojan pouličnej lampy