Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kandidát – význam cudzieho slova

čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skratka CSc.