Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kandidatúra – význam cudzieho slova

uchádzanie sa o funkciu alebo o hodnosť kandidáta vied