Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanelácia – význam cudzieho slova

žliabkovanie povrchu stavby, najmä stĺpov