Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanelúra - význam cudzieho slova

zvislý žliabok drieka piliera alebo stĺpa, žliabok v omietke stavby