Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanelúra – význam cudzieho slova

zvislý žliabok drieka piliera alebo stĺpa, žliabok v omietke stavby