Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanonický – význam cudzieho slova

cirkevný; ten, ktorý je v súlade s cirkevnými predpismi