Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kantáta – význam cudzieho slova

rozsiahla symfonická skladba pre orchester, zbor a sólových spevákov; oslavná báseň