Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kantilácia – význam cudzieho slova

spievané čítanie bohoslužobného textu