Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kantilácia - význam cudzieho slova

spievané čítanie bohoslužobného textu