Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kantiléna - význam cudzieho slova

melodická línia spevu alebo nástrojovej hudby; krásna melódia