Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kantiléna – význam cudzieho slova

melodická línia spevu alebo nástrojovej hudby; krásna melódia