Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kantonácia – význam cudzieho slova

ubytovanie vojska mimo posádku