Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kantonácia - význam cudzieho slova

ubytovanie vojska mimo posádku