Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaolín - význam cudzieho slova

hornina obsahujúca kaolinit, surovina pre keramický priemysel; kaolínová hlinka