Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapacita pľúc - význam cudzieho slova

maximálne množstvo vzduchu, ktoré dokážeme vydýchnuť z pľúc pri maximálnom nadýchnutí