Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapciózny - význam cudzieho slova

zámerný, záludný, viaczmyselný