Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapitácia - význam cudzieho slova

suma, ktorú v SR dostáva súkromný lekár od poisťovne na jedného pacienta; v staroveku a stredoveku daň z hlavy, poplatok za jednu osobu