Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapitál - význam cudzieho slova

hodnota majetku, majetok; to, čo investorovi umožňuje zisky z tzv. nadhodnoty, finančné alebo iné aktíva, napr. hmotný majetok alebo pracovná sila