Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaprál - význam cudzieho slova

zastaralý výraz pre desiatnika