Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapucináda – význam cudzieho slova

plané mentorovanie (podľa kapucínskeho mravokárneho kázania)