Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karavánseráj – význam cudzieho slova

útulok, ubytovňa pre karavány