Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonácia – význam cudzieho slova

zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny; umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. nealkoholických nápojov; konzervácia dreva opaľovaním