Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonácia uhlia – význam cudzieho slova

získavanie koksu zahrievaním uhlia pri vysokej teplote a bez prístupu vzduchu