Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonácia uhlia - význam cudzieho slova

získavanie koksu zahrievaním uhlia pri vysokej teplote a bez prístupu vzduchu