Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonatizácia - význam cudzieho slova

rozklad hornín zvetrávaním