Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonizácia – význam cudzieho slova

uhoľnatenie, zuhoľnatenie, druh fosilizácie; zahrievanie organických látok za neprítomnosti vzduchu, zuhoľňovanie; spôsob odstraňovania celulózových vlákien z vlny