Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonylácia - význam cudzieho slova

reakcia acytylénu s oxidom uhoľnatým a zlúčeninami s vodíkovým atómom