Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonylácia – význam cudzieho slova

reakcia acytylénu s oxidom uhoľnatým a zlúčeninami s vodíkovým atómom