Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katakláza – význam cudzieho slova

mechanické drvenie hornín