Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kataláza - význam cudzieho slova

enzým katalyzujúci rozklad peroxidu vodíka na vodu a kyslík