Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katalóg – význam cudzieho slova

utriedený zoznam, súpis s prípadným opisom