Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katalektický - význam cudzieho slova

úplný