Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katalektický – význam cudzieho slova

úplný