Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katamnéza – význam cudzieho slova

sledovanie pacientov po prepustení z nemocničnej liečby