Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kauzatívum – význam cudzieho slova

prechodné sloveso účinné, kauzatívne sloveso