Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kavaléria – význam cudzieho slova

jazdectvo, jazda, pozemné vojsko bojujúce na koni