Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kavatína – význam cudzieho slova

v opere a v oratóriu lyrický sólový spev jednoduchší ako ária