Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

keltológia – význam cudzieho slova

náuka o jazyku, histórii a kultúre Keltov