Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kogentný – význam cudzieho slova

nariaďujúci, donucovací, presvedčivý, pádny