Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kognícia – význam cudzieho slova

poznávanie, poznávacia schopnosť