Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kognícia - význam cudzieho slova

poznávanie, poznávacia schopnosť