Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kohézia – význam cudzieho slova

súdržnosť častí rovnakej hmoty