Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koiné – význam cudzieho slova

nadnárečový útvar starej gréčtiny, obecná podoba jazyka