Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koinonifóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach z pobytu medzi veľkým množstvom ľudí a z priestorov preplnených ľuďmi