Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koláž – význam cudzieho slova

výtvarný prejav kombinujúci ručné dielo s výstrižkami, fotografiami a pod.