Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolízia – význam cudzieho slova

stretnutie, zrážka; spor, rozpor; dramatická zápletka