Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolízny – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa ku kolízii, v právnickom zmysle určujúci