Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolaborácia – význam cudzieho slova

spolupráca; nečestná spolupráca s protivníkom