Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koligácia - význam cudzieho slova

spájanie pojmov do jednotného celku