Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koligácia – význam cudzieho slova

spájanie pojmov do jednotného celku