Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolmácia – význam cudzieho slova

vyrovnávanie územia naplavovaním zemín