Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolokácia - význam cudzieho slova

dvojica alebo viac slov, spravidla spájaných samostatných lexikálnych jednotiek