Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolokázia - význam cudzieho slova

tropická rastlina pestovaná pre jedlé hľuzy