Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolokázia – význam cudzieho slova

tropická rastlina pestovaná pre jedlé hľuzy