Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolonizácia - význam cudzieho slova

osídľovanie a kultivácia neobývaných území, kolonizovanie