Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolonizácia – význam cudzieho slova

osídľovanie a kultivácia neobývaných území, kolonizovanie