Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koloratúra – význam cudzieho slova

ozdobný ženský spev