Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolumbárium – význam cudzieho slova

miesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých