Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komanditná spoločnosť - význam cudzieho slova

hospodárska spoločnosť s časťou neobmedzene a s časťou obmedzene ručiacich spoločníkov